Táillí Ainmneacha Gnólachta

Clárú

Foirm Tuairisc Páipéar Leictreonach
RBN1/RBN1A/RBN1B Ainm gnólachta nua €40 €20
RBN2/RBN2A/RBN2B Athrú ar shonraí ainm ghnólachta €15 Nialas (athrú ar sheoladh amháin)
RBN3 Scor ainm ghnólachta Nil Nialas

 

  

Cuardach

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá doiciméid €2.50 €2.50
Prionta amach ainm ghnólachta €3.50 €3.50
Cuardach ar chomhad páipéir chuideachta (doicimeid níos sine den chuid is mó) €3.50 €3.50
Cóip dheimhnithe doiciméid/sleachta ó chlár ar bith €12.00 N/A
Deimhniú dúblach ainm chuideachta €12.00 Nialas (chun críche úsáid na hearnála poiblí amháin)