Táillí Comhpháirtíochta Teoranta

Tá an CRO i mbun athrú ó bhonn digiteach maidir leis na cláir go léir atá faoina shainchúram. Tá Céim 1 le Cláraitheoir na gCara-Chumann curtha i gcrích. Táimid ag aistriú anois chuig an gClár Comhpháirtíochtaí Teoranta. Cé go mbeidh na hiarratais fós ar páipéar, beifear ábalta cóipeanna de na doiciméid a ordú ar líne. Ar an drochuair, ar feadh tréimhse ghairid go dtí go mbeidh na cláir eile críochnaithe ní bheifear ábalta íoc as iarratais ar Chomhpháirtíocht Teoranta (LP1, LP2, LP3, LP4, P1) ag baint úsáid as cuntas custaiméara CRO.

Íocfar as na doiciméid sin le seic. Gabh ár leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht agus tabharfaimid an t-eolas is déanaí do chustaiméirí a luaithe is féidir maidir le modhanna íocaíochta eile.

Foirm Tuairisc Táillí
LP1 Iarratas ar chomhpháirtíocht theoranta a chlárú €2.50
LP2 Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta €0.30
LP3 Ráiteas den chaipiteal curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta Nil
LP4

Ráiteas den chaipiteal breise curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta - airgead tirim nó caipiteal eile

Nil
P1

Doiciméid chuntasaíochta na gcomhpháirtíochtaí agus na gcomhpháirtíochtaí teoranta a chur ar ais

€15
PR2  Tuairisic maidir le hÍocaíochtaí le Rialtais €15 

Foirmeacha Comhpháirtíochta Teoranta

Liostú Comhpháirtíochta Teoranta