Táillí Cuideachta Seachtraí

Clárú
Foirm Tuairisc Táillí ár líne 
F2 Athrú ar an gcairt (meabhrán & airteagail, srl.) €15  n/a
F3 Tuairisceán ar athruithe stiúrthóirí/rúnaí/nó duine údaraithe le hionadaíocht a dhéanamh do chuideachta/Athrú ar sheoladh dhuine atá ina c(h)ónaí sa Stát atá údaraithe glacadh le himeachtaí thar ceann na cuideachta nó ar sheoladh dhaoine ata ina gcónaí sa Stát atá freagrach as comhlíonadh a chinntiú €15  n/a
F4 Athrú ar sheoladh bhrainse sa Stát (F4) €15  nialas
F7 Doiciméid chuntasaíochta €15
 n/a
F8/F8a Sonraí ar mhuirear réadmhaoine sa Stát a chruthaíonn cuideachta a bhíonn ionchorpraithe lasmuigh den Stát n/a  €40
F9 Sonraí ar mhuirear a bhaineann le réadmhaoin a bheith faighte sa Stát ag cuideachta eactrach €40  n/a
F12 Iarratas ar bhrainse a chlárú (tír LEE) €60  n/a
F13 Iarratas ar bhrainse a chlárú (tír neamh-LEE) €60  n/a
F14 Fógra maidir le leachtú/dócmhainneacht/dúnadh brainse €15  n/a

Cuardach

Cuardach Páipéar Leictreonach
Íomhá doiciméid €2.50 €2.50
Prionta amach mhionsonraí bunúsacha na cuideachta €3.50 €3.50