Sonraí Builc

Soláthraíonn an CRO, sonraí i bhformáid bhuilc, faoi cheadúnas, d’úsáideoirí ardtoirte ár sonraí. Is faisnéis bhunúsach chuideachta maidir leis na cuideachtaí go léir atá ar an gclár atá i gceist leis na sonraí lena mbaineann. Is féidir nuashonraithe larthúla faoi na sonraí a íoslódáil tríd an idirlíon - sanntar pasfhocal don Cheadúnaí chun éascaíocht a dhéanamh dó sin. Leagtar amach na táillí don tseirbhís nuashonraithe laethúla sonraí thíos.

Féadtar cóipeanna de na doiciméid scanáilte go léir atá faighte ag an CRO a chur ar fáil chomh maith ar chostas €63,360 in aghaidh na bliana.

Tabhair faoi deara le do thoil go mbaineann coinníollacha le soláthar na nuashonraithe sonraí agus na n-íomhánna scanáilte agus, go háirithe, go bhfuil sé riachtanach Comhaontú Ceadúnais foirmiúil a shíniú sula gcuirfear tús le soláthar. Bheadh saineolas ríomhaireachta ag teastáil ó cheannaitheoirí na sonraí chomh maith ionas go mbeidh siad in ann na sonraí a léamh.

Custaiméirí Bulcshonraí

Tá na custaiméirí bulcshonraí a mbíonn an CRO ag soláthar sonraí dóibh faoi láthair liostaithe in ord aibítre thíos. Sonraítear teagmhálaí chun críocha na nAchtanna um Chosaint Sonraí ag gach ceann de na custaiméirí a soláthraíonn an CRO sonraí dóibh chomh maith, in éineacht le seoladh suíomh gréasáin na gcustaiméirí céanna. Ba chóir fiosrúcháin ar bith maidir le húsáid sonraí ag custaiméirí bulcshonraí ar bith a chur ar aghaidh go dtí an duine atá liostaithe san eagraíocht sin. Ní ceadmhach ábhar margaíochta dírí a sheoladh go dtí seoltaí baile na stiúrthóirí faoin gceadúnas úsáide idir an CRO agus custaiméirí bulcshonraí.

Ainm Cuideachta Seoladh Láithreán Gréasáin Duine teagmháil a dhéanamh
Creditsafe Ireland Limited www.creditsafe.ieLinks to external website Mr. Paul Beard
D&B Business Information Solutions www.dnb.co.uk Links to external website Ms. Nicola Howell
Experian Ireland Limited www.experian.ieLinks to external website Mr. Jim Kennedy
Rochford Brady Legal Services Limited www.rochfordbrady.ieLinks to external website Mr. Roy Arnott
Visionnet Limited www.vision-net.ieLinks to external website Ms. Christine Cullen
Vmody Limited www.search4less.ieLinks to external website Mr. Barry Darmody

Táillí ar Sheirbhís Sonraí Builc

1/1/2002- 31/12/2002 €13,000
1/1/2003-31/12/2003 €22,000
Le héifeacht ón 1/1/2004 €31,000 in aghaidh na bliana