Cuideachta eachtracha a Fhoirceannadh

Fógra maidir le leachtú/dócmhainneacht/dúnadh brainse

Éilítear ar bhrainsí sonraí a fhógairt maidir le foirceannadh na cuideachta, ceapadh leachtaitheora, foirceannadh leachtaithe, imeachtaí dócmhainneachta, socruithe, comhshuímh nó aon imeachtaí analógacha lena bhfuil a chuideachta faoi réir agus dúnadh an bhrainse. Tráth Foirm F14 nach déanaí ná 14 lá tar éis na himeachta. Táille: €15.

Nasc: Foirmeacha                  Nasc:Táillí CRO