Iarratas ar Bhaint Thoilteanach

Ní neamhthoilteanach i gcónaí é baint den chlár. Cuideachta atá scortha trádála agus nach bhfuil creidiúnaithe amuigh aici, féadann sí iarraidh ar an gCláraitheoir an chuideachta a bhaint den chlár.

Tugann Alt 733 Acht na gCuideachtaí 2014 cumhacht don Chláraitheoir cuideachtaí a bhaint den chlár. Is cumhacht shaorthoilteanach a mbainfidh sé úsáid as, áfach, i gcás ina gcuirfidh stiúrthóir cuideachta iarratas foirmiúil isteach ar ainm a chuideachta/a cuideachta a bhaint den chlár agus go gcomhlíonfaidh an t-iarratas ar bhaint ina iomláine le ceanglais an Chláraitheora.

Is féidir leis an gcuideachta a iarraidh deonacha a bhaint-uaire ar fáil

  • Gur scoir an chuideachta trádáil/nár thrádáil an chuideachta riamh (scrios de réir mar is cuí) agus nach gcuirfidh sí tús leir arís nó nach gcuirfidh sí tús leis, de réir mar is cuí, sa tréimhse roimh bhaint den chlár di.
  • Mar atá ag dáta an iarratais -
  • (i) nach bhfuil sócmhainní ar bith ag an gcuideachta thar €150;
  • (ii) nach bhfuil dliteanais ar bith ag an gcuideachta (dliteanais theagmhasacha agus ionchasacha san áireamh) thar €150

Tá an iarraidh sin coinníollach ar na nithe seo a leanas a fháil:

  • Chomhdaigh an chuideachta gach tuairisceán bliantúil amuigh
  • Éilítear litir dheimhnithe ó na Coimisinéirí Ioncaim
  • leathanach iomlán an nuachtáin a bhfuil an fógra air (ní ghlactar le fótachóipeanna)

Feách Leathanach Bain Toilteannach