Coinbhinsiún CE

(a) Dearbhuithe Reachtúla a dhéantar chun críocha Acht na gCuideachtaí in aon cheann de na tíortha Choinbhinsiún CE

Tagraíonn sé seo do na tíortha atá ina bpáirtí sa Choinbhinsiún i nDáil le Dlítheanú Doiciméad a Dhíothú i mBallstáit na gComhphobal Eorpach de 25 Bealtaine 1987. Shínigh Éire an Coinbhinsiún seo.

Is iad na tíortha eile a shínigh an Coinbhinsiún CE ná an Bheilg, an Fhrainc, an Danmhairg, an Laitvia, an Eastóin agus an Iodáil.

Níl gá le haon reachtaíocht nuair a dhéantar dearbhú reachtúil in aon cheann de na dlínsí sin chun críocha Achtanna na gCuideachtaí, os comhair duine atá i dteideal duine a chur faoi mhionn sa dlínse i dtrácht. Tá an t-aon teorannú amháin ar seo le fáil in Airteagal 4 den Choinbhinsiún a fhorálann:

"Má bhíonn móramhras, agus bunús a bheith leis, ar údaráis an Stáit inar táirgeadh an doiciméad, maidir le barántúlacht an sínithe, an cumas inar ghníomhaigh an duine atá ag síniú an doiciméid nó aitheantas an séala nó an stampa, féadfaidh siad iarratas a chur isteach go díreach le haghaidh faisnéise ón lárúdarás iomchuí, ainmnithe de réir Airteagal 5, sa Stát ónar tháinig an doiciméad."

Ba chóir iarratais ar fhaisnéis dá leithéid a dhéanamh i gcásanna eisceachtúla amháin agus ní mór na forais ar a bhfuil siad bunaithe a leagadh amach.

Siar go Dearbhú Reachtúil