Éirí as oifig mar iniúchóir

Fógra a thugann iniúchóir maidir le críochnú a cheapacháin/a ceapacháin le cuideachta, a bhfuil sé beartaithe acu leas a bhaint as an díolúine iniúchta. Alt 399 d’Acht na gCuideachtaí 2014 - Táillí nialas

Fógra a thugann iniúchóir go bhfuil sé nó sí ag éirí as an bpost mar iniúchóir le cuideachta de bhun Alt 401 d’Acht na gCuideachtaí 2014 - Táillí - €15.