AISTRIÚ STOC/SCAIREANNA

AISTRIÚ STOC/SCAIREANNA

Ní gá do chuideachta aistriú scaireanna a fhógairt don CRO ag am an aistrithe. Léireofar an t-aistriú sa chéad tuairisceán bliantúil eile a chomhdóidh an chuideachta. Ní mór é a fhógairt do na Coimisinéirí Ioncaim, áfach, ar Fhoirm Aistrithe Stoc ar féidir cheannach ag stáiseanóirí dlí/dlíthiúla

Ní foirm de chuid CRO í an Fhoirm Aistrithe Stoc agus níor cheart í a chomhdú leis an CRO. Ba cheart í a chomhdú leis na Coimisinéirí Ioncaim amháin. Nasc: ​​​Coimisinéirí Ioncaim