an tAcht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019

Tháinig an tAcht um Aistriú Urrús Rannpháirteach 2019 i bhfeidhm an 29 Eanáir 2020.

Is féidir Foirm B90 a chur isteach maidir le riachtanais Alt 10(1). Táille €15.

Déanfaidh eisitheoir rannpháirteach ar mian leis aontú le haistriú dá dtagraítear in Alt 4 an fhoirm a chur faoi bhráid an CRO, mar aon le dearbhú go gcomhlíontar forálacha an Achta agus go n-aontaítear leis an aistriú.