Seoltaí cláraithe

Ní mór fógairt don CRO murab ionann an seoladh a choimeádtar clár na gcomhaltaí, clár na sealbhóirí bintiúr, clár na stiúrthóirí agus rúnaí, nó conarthaí seirbhíse/ meabhrán na stiúrthóirí agus (a) seoladh na hoifige cláraithe, nó (b) go mbíonn an seoladh á athrú ó sheoladh eile chuig an seoladh cláraithe, nó (c) go mbíonn an seoladh á athrú ó sheoladh amháin go seoladh eile nach an seoladh cláraithe é.

Na cóipeanna a choimeádtar de chonarthaí seirbhíse an stiúrthóra a athrú

Fógra faoi na cóipeanna a choimeádtar de chonarthaí seirbhíse an stiúrthóra [alt 216 den Acht 2014] N.B. ní bhíonn sé seo riachtanach nuair a choimeádtar an clár ag oifig chláraithe Tráth nach déanaí ná 14 lá ón athrú táillí doiciméad - Cóip Pháipéir €15 Cóip Leictreonach Saor

Nasc: Foirmeacha   Nasc: Táille CRO Nasc: CORE

Féadann comhaltaí na cuideachta, oifigigh na cuideachta agus an pobal i gcoitinne scrúdú a dhéanamh ar na taifid seo a leanas:

Clár na gcomhaltaí

Ní mór clár na gcomhaltaí a choimeád laistigh den Stát ag oifig chláraithe na cuideachta, nó ag aon oifig eile de chuid na cuideachta ina ndéantar an obair cláraithe, nó má shocraíonn an chuideachta le duine eile chun an clár a dhéanamh thar cheann na cuideachta sin ag an duine sin, ag oifig ina ndéanann an duine sin an obair.

Clár na sealbhóirí bintiúr

Ní mór clár na mball sin a choimeád ag oifig chláraithe na cuideachta, nó ag aon oifig eile de chuid na cuideachta ina ndéantar an obair cláraithe, nó má shocraíonn an chuideachta le duine eile chun an clár a dhéanamh thar cheann na cuideachta sin ag an duine sin, ag oifig ina ndéanann an duine sin an obair.

Clár na stiúrthóirí agus na rúnaithe

Éilítear ar an gclár seo a choimeád san oifig céanna ina bhfuil clár na gcomhaltaí.

Cóipeanna conarthaí seirbhíse/meabhrán na stiúrthóirí

Ní mór cóipeanna a choimeád ag an oifig chláraithe, nó ag áit a gcoimeádtar clár na gcomhaltaí mura oifig chláraithe í, nó ag príomháit ghnó na cuideachta. Féadann comhaltaí na cuideachta scrúdú a dhéanamh ar na taifid seo.