Tuairisceán Bliantúil


Doiciméad is ea an tuairisceán bliantúil (foirm B1 - ar líne amháin) ina leagtar faisnéis fhorordaithe áirithe amach i leith na cuideachta á éilítear seachadadh ag cuideachta Éireannach, cibé go bhfuil sé ag trádáil nó nach bhfuil, don CRO uair amháin sa bhliain ar a laghad.

Tá feidhm ag ríomhchomhdú éigeantach maidir leis na haighneachtaí seo a leanas ón dáta sin ar aghaidh:  Foirm B1 - Tuairisceán Bliantúil (lena n-áirítear ráitis airgeadais agus ríomhíocaíocht),  Foirm B2 - Athrú ar oifig chláraithe,  Foirm B10 - Athrú ar stiúrthóir agus/nó rúnaí, nó a sonraí,  Foirm B73 - Dáta nua tuairisceáin bhliantúil a ainmniú

Tá ceanglais comhdaithe ar leith ag cuideachta seachtracha cibé acu is Brainse.