Ionchúisimh Chúirte

Rinne an CRO dualgais comhdaithe éigeantaigh tuairisceán bliantúil a fhorfheidhmniú trí cuideachtaí a bhaint den liosta in aghaidh a dtola, trí iad a ionchúiseamh agus trí caingean Ard-Chúirte a iarraidh i gcoinne cuideachtaí agus a striúrthóirí faoi alt 797 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Féadfar cuideachtaí agus stiúrthóirí cuideachtaí a mhainneachtóidh tuairisceán bliantúil a comhdú leis na CRO a ionchúiseamh faoi Alt 343 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ar ionchúiseamh is é an uasphionós do gach cion ná €5,000. Féadfar stiúthóir a fuair trí ionchúiseamh den sórt sin a dhícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir, nó ó aon bhaint a bheith aige nó aici le bainistíocht aon chuideachta.

Tuarascáil ar an Dáta Cúirt - 24 Meitheamh 2019

Ionchúisíodh 10 gCuideachtaí ag Cláraitheoir na gCuideachtaí sa Chúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath de bhun alt 343 Acht na gCuideachtaí 2014 toisc gur theip orthu tuairisceán bliantúil.  

Ciontaíodh 2 cuideachta 343 alt a shárú. Fíneálacha a fhorchuirtear ar na gcuideachtaí €400. 

Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm I 3 chás. Na cuideachtaí a bhí a n-ionchúiseamh atráth chun cur ar a gcumas a chríochnú a gcuid comhdú tuairisceán bliantúil. 
 

Please login or register to post comments.

Theme picker