Ionchúisimh Chúirte

Rinne an CRO dualgais comhdaithe éigeantaigh tuairisceán bliantúil a fhorfheidhmniú trí cuideachtaí a bhaint den liosta in aghaidh a dtola, trí iad a ionchúiseamh agus trí caingean Ard-Chúirte a iarraidh i gcoinne cuideachtaí agus a striúrthóirí faoi alt 797 d’Acht na gCuideachtaí 2014.

Féadfar cuideachtaí agus stiúrthóirí cuideachtaí a mhainneachtóidh tuairisceán bliantúil a comhdú leis na CRO a ionchúiseamh faoi Alt 343 d'Acht na gCuideachtaí 2014. Ar ionchúiseamh is é an uasphionós do gach cion ná €5,000. Féadfar stiúthóir a fuair trí ionchúiseamh den sórt sin a dhícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir, nó ó aon bhaint a bheith aige nó aici le bainistíocht aon chuideachta.

Tuarascáil ar an Dáta Cúirt - 04 Meán Fómhair 2019

4 cuideachta a bhí a n-ionchúiseamh atráth chun cur ar a gcumas a chríochnú a gcuid comhdú tuairisceán bliantúil. 
Éisteadh le 12 chás eile a cuireadh ar atráth ó éisteachtaí roimhe seo. 
Ciontaíodh 5 cuideachta 343 alt a shárú. Fíneálacha a fhorchuirtear ar an gcuideachta: €800 go €1,500. 
Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm i 3 chás. Na cuideachtaíile a bhí a n-ionchúiseamh atráth chun cur ar a gcumas a chríochnú a gcuid comhdú tuairisceán bliantúil.

Please login or register to post comments.

Theme picker