Tuarascáil ar an Dáta Cúirt - 24 Meitheamh 2019

Ionchúisíodh 10 gCuideachtaí ag Cláraitheoir na gCuideachtaí sa Chúirt Dúiche Chathrach Bhaile Átha Cliath de bhun alt 343 Acht na gCuideachtaí 2014 toisc gur theip orthu tuairisceán bliantúil.  

Ciontaíodh 2 cuideachta 343 alt a shárú. Fíneálacha a fhorchuirtear ar na gcuideachtaí €400. 

Cuireadh an tAcht Promhaidh i bhfeidhm I 3 chás. Na cuideachtaí a bhí a n-ionchúiseamh atráth chun cur ar a gcumas a chríochnú a gcuid comhdú tuairisceán bliantúil. 
 

Please login or register to post comments.

Theme picker